Onze klanten aan het woord

Thierry De Bonnet, Inter-Beton

Portnews: Hoe lang is Inter-Beton al in de haven van Brussel gevestigd?

Thierry De Bonnet: Onze centrale aan het Vergotedok werd gebouwd in 1962, ter vervanging van een oude centrale die eigendom was van een onderneming dat Inter-Beton heeft gekocht. Sinds 2001 maakt Inter-Beton deel uit van de Duitse groep Heidelberg Cement. Inter-beton die de activiteit van stortklaar beton in België vertegenwoordigt beschikt over een netwerk van 32 centrales. 

Welke plaats bekleedt de centrale in de haven van Brussel binnen de activiteiten van Heidelberg Cement in België?

Elk van onze 32 Belgische centrales bedient een eigen regio. De centrale aan het Vergotedok is de kleinste van alle Belgische centrales. Daar staat tegenover dat deze centrale het grootste volume haalt van alle centrales. Een duidelijk bewijs dat er in Brussel veel beton wordt verbruikt. Onze centrale in de haven van Brussel is dus niet alleen van strategisch belang voor de Belgische activiteiten van de groep Heidelberg Cement, maar ook, en dit  is heel belangrijk, voor Brussel zelf. 

Hoe belangrijk is de ligging aan het Vergotedok voor uw activiteiten?

Die  is van cruciaal belang. Het Vergotedok is de meest centrale ligging in de haven van Brussel en kan schepen van duizenden tonnen aan. Onze grondstoffen voeren we overigens zoveel mogelijk aan via de waterweg. De centrale ligt niet alleen langs deze waterweg, maar ook vlak bij het centrum van de stad en dus onze afzetmarkt. Daardoor kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en de werven in de best mogelijke omstandigheden bedienen. Het beton moet namelijk binnen negentig minuten nadat het is gemaakt op de werf geleverd worden. En in Brussel, in ons kleinste leveringsgebied, is dat niet altijd vanzelfsprekend.. 

Elders in dit nummer kondigt u een investering van één miljoen euro aan om de stedelijke integratie van uw centrale te verbeteren. Hoe werd deze beslissing genomen?

Het is een aanzienlijke investering, maar het is niet bedoeld om meer of beter beton te produceren. Het is een investering die alleen dient om onze verankering in Brussel te verzekeren. Het gaat met andere woorden om een strategische beslissing die werd genomen op het hoogste niveau van Heidelberg Cement. Mijn rol in dit beslissingsproces bestond erin om de besluitvormers de best mogelijke informatie te bezorgen, zodat ze hun beslissing met kennis van zaken konden nemen. 

De herinrichting van uw site wordt het eerste project binnen het ‘Kanaalplan’ en werd door meerdere overheidsactoren begeleid. Hoe is dat verlopen?

*/

Het Kanaalplan heeft heel wat teweeggebracht toen het werd aangekondigd. Wij wilden vanaf het begin betrokken zijn bij de opvolging en de realisatie van het Kanaalplan. Voor de Haven moet dit trouwens ook een verandering geweest zijn. Uiteindelijk ben ik heel blij over de manier waarop alles verlopen is, want we konden vanaf het begin op de steun van de Haven rekenen. Bovendien hebben alle betrokken spelers het hele proces op een voorbeeldige manier begeleid.

*/

Gepubliceerd op 31/03/17