Milieudeskundige
Interview

Florence Debrouwer heeft een niet zo alledaagse job: ze is milieudeskundige voor de Haven van Brussel. Samen met twee collega’s start ze acties op om milieuhinder te verminderen en de duurzaamheid van de havenactiviteiten te versterken.

‘het kanaal op zich is al een zeer verdienstelijk principe.’

‘het kanaal op zich is al een zeer verdienstelijk principe, want transport over het water is zo’n tien keer minder vervuilend dan vervoer met vrachtwagens. en dan hebben we het nog niet gehad over de overvolle wegen.’

Florence heeft zowel een diploma geschiedenis als politieke wetenschappen op zak. Nadat ze als onderzoekster heeft gewerkt, trok ze een jaar naar China, waar ze in de energiesector aan de slag ging. Vervolgens was ze verantwoordelijke van de cel energie op het kabinet van de minister van Milieu in de vorige regering. Intussen werkt ze al twee jaar bij de milieuafdeling van de haven, waar ze werkt op klimaat-, energie- en milieu-uitdagingen. ‘Er is duidelijk een grote wil om te versnellen, zowel van de kant van onze directie (die heel proactief is op dit gebied) als van onze klanten, zo’n 200 bedrijven die zich op het havendomein hebben gevestigd, en hun partners.’

canal
'Wij laten ons in de haven leiden door de doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen, waartoe in 2015 op de Klimaatconferentie in Parijs (COP 21) is besloten.'

Wat doet een milieudeskundige? Bedrijven helpen bij de transitie naar een andere manier van werken, met meer respect voor het milieu en die de weg van duurzaamheid inslaat. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld een dienst Klimaatexpert in het leven geroepen, die bedrijven een handje moet toesteken. Enkele voorbeelden: helpen bij de elektrificatie van het wagenpark, advies geven bij energiekeuzes – bijvoorbeeld richting leveranciers die 100% groene stroom garanderen.’

Maar dat is nog niet alles: de haven heeft ook beslist om drie bedrijven elk jaar wat nauwer op te volgen. Zij kunnen (op kosten van de haven) een beroep doen op een bureau van experts dat hun CO2-voetafdruk bekijkt en voorstellen doet om deze bedrijven te begeleiden naar een economische en ecologische transitie. De drie sterren van dit jaar zijn Loxam (verhuur van professioneel materiaal), Satic Minera (beton en cement) en Rhenus (logistiek). Voor aanbestedingen van meer dan 5000 m2 moeten bedrijven die zich in de haven willen vestigen, bovendien inzetten op circulaire economie, een aanpak die jobs creëert en die openstaat voor ecologische transitie.

‘het is fout om te denken dat alle milieumaatregelen geld kosten. soms brengen ze zelfs geld op.’

Maar hoe beslissen we wat goed is voor de haven en de concessiehouders op het vlak van ecologie, duurzaamheid en transitie? ‘Wij laten ons in de haven leiden door de doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderenwaartoe in 2015 op de Klimaatconferentie in Parijs (COP 21) is besloten. Het mag duidelijk zijn dat we er alles aan doen om dit te halen. Wij werken met bedrijven die hun vertrouwen in ons stellen. Sommigen moeten nog een weg afleggen, omdat de industriële activiteiten in de haven niet altijd gemakkelijk een stuk duurzamer te maken zijn. Maar we werken er hard aan, allemaal samen!’

De Haven van Brussel is de eerste Belgische haven waarvan de gebouwen CO2-neutraal gecertificeerd zijn en dit dankzij de 19 000 zonnepanelen op het domein. Ook het werken rond biodiversiteit heeft al mooie resultaten opgeleverd: nestbouwende vogels die al meer dan 40 jaar verdwenen waren, zijn opnieuw te zien op de oevers langs het kanaal. Het lijkt iets kleins, maar het is wel tekenend voor de heropleving van de biodiversiteit rond het kanaal. 

Is het gemakkelijk om bedrijven te overtuigen meer in te zetten op ecologische en klimaatvraagstukken? ‘Soms moeten we een beetje aandringen en hen laten zien dat milieumaatregelen niet altijd duur hoeven te zijn: soms leveren ze zelfs meteen winst op, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het goed afstellen van verwarmingsketels.’ De haven wil zelf ook het goede voorbeeld geven: het ambitieuze plan tegen de klimaatopwarming bestaat uit een betere isolering van de eigen gebouwen, een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen en een versterking van het vervoer over het water in Brussel. Dankzij dit grondige werk reden er in 2020 alleen al 621 000 vrachtwagens minder over de Brusselse straten, werd 90 000 ton CO2 minder uitgestoten en € 24 miljoen bespaard op externe kosten.

Ons team van drie milieudeskundigen is onderdeel van een ruimer netwerk van spelers die actief zijn op gelijkaardige domeinen. Zo kunnen wij best practices en procedures uitwisselen. De Belgian Alliance for Climate Action (BACA) is een Belgische alliantie die nog niet zo lang geleden opgericht werd en de handen in elkaar heeft geslagen met de Belgische tak van het WWF en de vzw The Shift. ‘Denk aan het uitwisselen van mislukkingen met onze internationale tegenhangers, dat is veelzeggend en helpt ons om op onze beurt geen tijd te verliezen door dezelfde fouten opnieuw te maken.’ Door in dit netwerk te stappen, verbindt de haven zich er nog maar eens toe concreet iets te doen aan de klimaatopwarming.

Nederigheid, enthousiasme en openheid: dat is Florence Debrouwer in drie woorden. Een professional die met passie praat over de uitdagingen die ons allemaal nog te wachten staan.