SHIPIT
Interview

Bij bpost was hij de grondlegger van City Logistics, waarbij pakjes voor een stad centraal werden geleverd om ze vervolgens op een milieuvriendelijke manier bij de bestemmeling te bezorgen. Nu doet Mark Goossenaerts met Shipit hetzelfde in de haven van Brussel: het aanvoeren van bouwmaterialen over het water naar een terminal, om ze dan op het juiste moment via korte, efficiënte en kleinere transporten op de werf te krijgen.

De Kalmthoutenaar Goossenaerts (57) belandde nochtans per toeval in de logistiek. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen, maar kon dan aan de slag bij een bedrijf in de buurt, waar hij een logistieke taak kreeg. “En ik ben er nooit meer vanaf geraakt”, zegt hij. Hij ging onder meer in dienst bij het logistiek bedrijf DSV, op de logistieke dienst van de dierenvoedingsafdeling van Monsanto en bij bpost. Bij deze laatste zou hij zestien jaar blijven. Daarna stapte hij over naar Shipit. 

 “Logistiek is ook boeiend, want het blijft steeds zoeken naar de beste oplossing. Er zijn altijd verbeterpunten mogelijk. En er is veel ruimte voor initiatief”.

'Logistiek is zo boeiend'

Duurzaam

“Bij City Logistics, dat nu CityDepot heet, ben ik in het duurzaamheidsverhaal beland. Met Shipit zet ik dat nu voort, al gebeurt het basistransport nu over het water.”

Shipit heeft een terminal aan het Vergotedok. “Dat is ideaal. We kunnen bouwmaterialen en palletgoederen dicht bij het hart van de stad brengen. Vanop de terminal bedienen we dan de werven. Het gaat om korte afstanden, die met milieuvriendelijk vervoer worden afgelegd. Dat laat ons ook toe de goederen pas te leveren op het moment dat ze echt nodig zijn. In een stad als Brussel is er op de werf geen plaats op overschot. Met dit doel is Shipit trouwens ook de operationele partner in het Brussels Construction Consolidation Centre, een initiatief waar ook de overheid haar schouders onder zet en net die consolidatie van bouwmaterialen als doel heeft. “Al moeten we misschien nog een betere naam hiervoor zoeken”, lacht Goossenaerts. 

Voor zijn ‘baanbrekende’ multimodale manier van werken ontving Shipit overigens de  Baanbrekers Award 2020 van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

Het concept heeft zijn degelijkheid dus al bewezen. Daarom komt er een tweede gelijkaardige Shipit-terminal voor bouwmaterialen in het zuiden van Brussel, in Anderlecht, waar ook veel wordt gebouwd. Maar bijvoorbeeld ook het gros van de Brusselse straattegels passeert via de kade van het bedrijf.

“Het bestuur van de haven van Brussel gaat mee in ons verhaal”, aldus Goossenaerts, die ook in de raad van bestuur van de havengebruikers zit. “Het ziet ook dat er behoefte is aan een duurzame logistiek. Momenteel ligt de nadruk bij ons op bouwmaterialen, maar in de toekomst zal dit ook een rol spelen in de aanvoer van consumentengoederen.”

'duurzame logistiek:
daar willen we onze rol in spelen'

Shipit speelt met zijn terminal ook in op de circulaire economie. “We doen een project voor het WTC. De stenen van het oude WTC, die tientallen jaren de uitstoot van het stadsverkeer hebben getrotseerd, worden bij ons schoongemaakt en nu bij de heropbouw van het complex weer gebruikt.”

Dat Goossenaerts, die ook een opleiding Advanced Management volgde aan de managementschool HEC van de Universiteit van Luik, intussen doordrongen is van het duurzaam werken, bewijst hij door nu ook zelf les te geven over duurzaam ondernemen aan de UCLL-hogeschool.

shipit
'brussel beseft dat de haven
zijn levensader is'

Warmte

Sinds zijn ontstaan in 2003, draagt het Antwerpse Shipit Multimodal Logistics de modal shift hoog in het vaandel. Zo slagen ze erin om met een gedeeltelijk eigen vloot, elk jaar zowat 3 miljoen ton, die vroeger via de weg vervoerd werd, via de binnenvaart te verplaatsen.

In Antwerpen heeft Shipit ook een binnenschip in de maak om restwarmte van de chemiesector, die vrijkomt bij koelingsprocessen, op te slaan en die vervolgens af te leveren aan het warmtenet in de wijk Nieuw-Zuid. “Een dergelijk schip zou met de warmte ook perfect naar Brussel kunnen varen. Het warmteverlies tijdens het transport is beperkt, maar voorlopig is dit niet aan de orde”, aldus Goossenaerts.

Plannen zijn er dus voldoende. Goossenaerts kan ook niet stilzitten. Dat uit zich ook in zijn hobby’s zeilen, mountainbike en lopen. “Ik zit al genoeg binnen, ik wil graag ook wat buitenkomen en in beweging zijn.”